Ft Ch Aytee Hot Gossip “Merlot”

Ft Ch Aytee Isadora “Dora”

Ft Ch Aytee JumboJet of Islasbraw “Lewis” owned by Darryl Elliot

Ch Aytee Katerina “Karat”

Irish Ft Ch Aytee Juniper “Jerzi”